PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Sposoby płatności za zamówienie:

1. Płatność przelewem tradycyjnym:
na firmowy rachunek bankowy nr 86 1050 1360 1000 0092 4400 9289 (Bank ING Śląski S.A.)
W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia: „Zamówienie nr…”
Dodatkowe dane dotyczące numeru konta (potrzebne tylko w przypadku, gdy bank nadawcy ich wymaga):
KOD SWIFT/BIC: INGBPLPW
Numer konta w formacie IBAN: PL86105013601000009244009289
Przelew należy wykonać w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Płatność przy odbiorze przesyłki „za pobraniem”:
Warunkiem wysłania zamówienia jest weryfikacja adresu podanego przez Klienta (e-mail potwierdzający).

3. Płatność za pośrednictwem Przelewy24
Elektroniczny serwis płatności umożliwiający dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

4. Płatność za pośrednictwem PayPal
Do dokonania płatności Klient nie musi posiadać konta PayPal – PayPal umożliwia również płatności kartami: VISA, MasterCard, Maestro, American Express i Discover. Więcej o płatnościach PayPal można dowiedzieć się na stronie informacyjnej PayPal.

W przypadku 1, 3 i 4 Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

DOSTAWA (POLSKA)

1. Koszt dostawy

Dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.

2. Sposób dostawy

Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (Paczka+ Ekspress) lub firmy kurierskiej.
Wszystkie przesyłki są rejestrowane.
Wkrótce po wysyłce Klient otrzyma e-mailem informację o nadaniu przesyłki wraz z numerem nadania umożliwiającym jej śledzenie.

3. Termin dostawy = czas kompletowania zamówienia + czas dostawy

Na termin dostawy zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas dostawy deklarowany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
Czas kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 21 dni roboczych.
Czas dostawy na terenie Polski wynosi zwykle od 1 do 3 dni roboczych.

DOSTAWA (ZAGRANICA)

1. Koszt dostawy

KOSZT LISTA KRAJÓW
80PLN AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, CHORWACJA, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, HOLANDIA, IRLANDIA, LITWA, LUXEMBURG, ŁOTWA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWECJA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY
170PLN LIECHTENSTEIN, MALTA, MONAKO, NORWEGIA, ROSJA, SAN MARINO, SERBIA, SZWAJCARIA, UKRAINA
170PLN KANADA, STANY ZJEDNOCZONE
260PLN CHINY, HONGKONG, JAPONIA, KOREA POŁUDNIOWA, SINGAPUR, MAKAO (MAKAU), KAZACHSTAN, TAJWAN, TAJLANDIA, ARGENTYNA, BRAZYLIA

2. Sposób dostawy

Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firm kurierskich Pocztex (EMS) / UPS/ FEDEX/ GLS.
Wszystkie przesyłki są rejestrowane.
Wkrótce po wysyłce Klient otrzyma e-mailem informację o nadaniu przesyłki wraz z numerem nadania umożliwiającym jej śledzenie.

3. Termin dostawy = czas kompletowania zamówienia + czas dostawy

Na termin dostawy zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas dostawy deklarowany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
Czas kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 21 dni roboczych.
Czas dostawy na terenie Europy (oprócz Polski) wynosi zwykle od 2 do 5 dni roboczych; dla reszty świata od 6 do 14 dni roboczych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów  dostępnego TUTAJ.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Astrów 8, 41-200 Sosnowiec.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  10.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  10.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.